Úvod » Vždycky zážitek a dobře investovaný čas

Vždycky zážitek a dobře investovaný čas

Účastnila jsem se několika večerních seminářů i sebezkušenostních pobytů. Jsem fascinovaná Klářinou schopností orientovat se v bohatém prostoru mnoha příběhů, které lidé přinášejí; v jejich otázkách, na které Klára často odpovídá ještě údernější otázkou; a pohotovými reakcemi na vzniklé situace.

Ať už šlo o krátký vzdělávací seminář nebo víkendový pobyt, vždy jsem prostor vnímala jako bezpečný pro přinášení někdy velmi citlivých nebo intimních témat. Pokud jde o teoretické semináře, Klára ke všemu přináší praktické příklady z běžného života. Žádný seminář nebyl stejný a jeho obsah vždy plynul i s ohledem na dynamiku dané skupiny.

Semináře s Klárou jsou pro mě vždycky zážitek a dobře investovaný čas. Velice děkuji!